Wiesz, jak trudno podczas konfliktu usłyszeć człowieka po drugiej stronie?

Pomagamy Wam się usłyszeć

Zbudujmy razem świat w jakim chcemy żyć!
 
Zapraszamy do Naszej Przestrzeni, by wspólnie uczyć się i badać w jaki sposób podchodzić do życia z większą radością. Jak budować kontakt z samym sobą, by być świadomym swoich uczuć, potrzeb, a co za tym idzie, swoich możliwości. Jak z miejsca znajomości siebie budować relacje, w których sporne kwestie są szansą na głębszą relację. 
Naszą bazą jest widzenie siebie i innych przez pryzmat uczuć i potrzeb. Pracujemy w nurcie Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication – NVC), sformułowanego przez Marshalla Rosenberga w latach 60 dwudziestego wieku. W swojej pracy korzystamy również z narzędzi Systemu Wewnętrznej Rodziny (ang. Internal Family Systems IFS), Coachingu opartego na potrzebach, wniosków wyniesionych z 40-letnich badań prowadzonych przez Johna i Julie Gottmanów, czy Życiu w Relacji (Relational Life) metody opracowanej przez Terrego Reala.

W przypadku pracy z konfliktami, opieramy się na narzędziach mediacji prowadzonej w nurcie Porozumienia bez Przemocy, oraz na Kręgach Naprawczych (Restorative Circles by Dominic Barter).

 

Nasz zespół tworzą:

Joanna Zwierzchowska – mediatorka, trenerka, facylitatorka, matematyczka.

Towarzyszę ludziom w konflikcie. Może to przybrać formę mediacji, facylitacji rozmów naprawczych w przypadku konfliktów grupowych, czy coachingu w przypadku, gdy pracować nad tematem chce tylko jedna strona.

Prowadzę warsztaty powrotu do kontaktu ze sobą oraz warsztaty obejmujące odnalezienie się w relacji, w której coś nas uwiera.   

Towarzyszę młodym ludziom w poznawaniu matematyki na zajęciach jeden na jeden.

tel. 690 090 335,
joanna@naszaprzestrzen.com

Większość swojej pracy opieram na Porozumieniu bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication – NVC), które poznałam ponad 3 lata temu szukając możliwości poszerzenia swoich kompetencji w wykonywaniu mediacji sądowych i pozasądowych. Nie spotkałam podejścia, które wpasowałoby się bardziej w to czego szukam w świecie. Dla niektórych jest to metoda komunikacji, dla innych filozofia życia. Dla mnie Porozumienie bez przemocy stało się niezastąpionym towarzyszem codziennego życia, by być w kontakcie z tym co dla mnie ważne, by iść drogą ku większemu zrozumieniu siebie i innych, by czuć się żywym do szpiku kości. Przy tak ogromnym wkładzie w kontakt ze sobą, NVC jest niezastąpionym „wspomagaczem”, by widzieć w drugim człowieku człowieka.

W centrum mojego zainteresowania stoi Sprawiedliwość Naprawcza, towarzyszenie ludziom w rozwiązywaniu konfliktów, towarzyszenie ludziom przy poznawaniu narzędzi Porozumienia bez Przemocy, empatyczne sesje oraz tworzenie przestrzeni do swobodnej i komfortowej nauki matematyki. By spójnie podążać wybraną ścieżką biorę udział w warsztatach, sesjach i spotkaniach związanych z wyżej wymienionymi tematami.

 

W związku z mediacjami, sprawiedliwością naprawczą i prowadzeniem warsztatów:

 1. Ukończyłam Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy (certyfikat nr 5/2017/edycja_V)
 2. Ukończyłam studia podyplomowe Train the trainer Porozumienie bez Przemocy na Collegium Civitas.
 3. Uczestniczyłam w ponad 300 godzinach zajęć prowadzonych przez międzynarodowych trenerów NVC takich jak: Pernille Plantener, Dominika Jasińska, Aga Rzewuska-Paca, Ewa Orłowska, Agnieszka Pietlicka, Magda Sendor, Ania Mills, Kay Rung, Asia Marczyszyn-Berendt.
 4. Brałam udział w warsztacie podstawowym i warsztacie pogłębiającym praktykę Kręgów Naprawczych (Restorative Circles by Dominic Barter) prowadzonych przez Tomka Bagińskiego.
 5. Brałam udział w pięciodniowym Reconciliation Lab facylitowanym przez Duke’a Duchscherera. Spotkanie pogłębiało praktykę Porozumienia bez Przemocy i Kręgów Naprawczych.
 6. Brałam udział w czterodniowych warsztatach z twórcą Kręgów Naprawczych – Dominikiem Barterem. Spotkanie pogłębiało praktykę Porozumienia bez Przemocy i Kręgów Naprawczych.
 7. Organizuję spotkania grupy ćwiczącej facylitację Kręgów Naprawczych online oraz spotkania grupy ćwiczącej facylitację Kręgów Naprawczych w Toruniu

W zakresie towarzyszenia ludziom podczas sesji indywidualnych:

 1. Brałam udział w warsztatach wprowadzających do Systemu Wewnętrznej Rodziny (ang. Internal Family Systems IFS) oraz w warsztatach Embracing the Shadow bazujących na koncepcji IFS oraz metodach Sarah Peyton.
 2. Ukończyłam cykl Coaching oparty na potrzebach prowadzony przez certyfikowaną trenerkę NVC i coacha Pernille Plantener.

W zakresie towarzyszenia w poznawaniu matematyki:

 1. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku zastosowania matematyki na UMK w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym i uplasowanie się w 5% najlepszych absolwentów UMK z rocznika 2011.
 2. Cztery publikacje naukowe, w tym dwie opublikowane w czasopismach międzynarodowych, w temacie współpracy między graczami w grach o sumie niezerowej.
 3. Udział w spotkaniach z Andre Sternem – autorem książek takich jak Entuzjaści, …I nigdy nie chodziłem do szkoły, Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu.

Marzy mi się świat, w którym możemy swobodnie podążać za własnymi talentami z uważnością na siebie samych oraz na innych. Marzy mi się świat, w którym potrafimy komunikować się z innymi, rozmawiać o poruszających tematach w sposób prowadzący do wzajemnego zrozumienia. Chciałabym, by konflikt był okazją do wzajemnego, lepszego poznania, a co więcej, by był rozwiązywany metodami pozwalającymi na naprawienie tego, co „uszkodzone” oraz na odzyskanie harmonii w społecznościach. Marzy mi się, by zarówno dzieci jak i dorośli mogli rozwijać się w strefie radosnej eksploracji, w której mamy dostęp do zasobów i do swojej kreatywności.

W drodze ku realizacji swojej wizji wspierają mnie: mój mąż, z którym wspólnie podążamy ścieżką życia już od 15 lat, moi przyjaciele – niezastąpione oparcie w procesach wzrastania, dwa koty: Strzałka i Bazyli – obserwowanie ich zabaw to podążanie za życiem w czystej postaci, spacery po lesie oraz kawa.

Jeśli współdzielisz to marzenie, to zapraszam do kontaktu!

 
 
 

Jarek Lis – trener i facylitator, doradca relacji w związku, debiutujący mediator, informatyk

tel. 780 044 880
jarek@naszaprzestrzen.com

Praktyk Porozumienia bez Przemocy (NVC), uczestnik kursów metody Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediacji w idei Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediacji sądowych.

Organizuje i uczestniczy w spotkaniach grup ćwiczących i pogłębiających umiejętności NVC w praktyce gdzie ćwiczy umiejętności słuchania innych, czerpie pomysły na zmiany swoich relacji, pogłębiania kontaktu czy intymności.

Jego zainteresowania to odbudowywanie kontaktu i poczucia intymności w związku oraz pogłębianie wiedzy o mechanizmach kulturowych mogących utrudniać budowanie satysfakcjonującej relacji.

Pogłębia wiedzę poprzez uczestnictwo w seminariach Julie i Johna Gottmanów omawiających budowanie szczęśliwych związków (Sound Relationship House) poziom 1 oraz poziom 2.

Rozwija się także w kierunku pracy z tzw. „trudnymi mężczyznami” uczestnicząc w warsztatach Terrego Real’a – „Życie w Relacji” (Relational Life Therapy) bazując na własnym doświadczeniu – sam będąc jednym z „trudnych mężczyzn”

Interesuje się także tworzeniem rozwiązań biorących pod uwagę jak najwięcej potrzeb wnoszonych przez uczestników w metodologii Convergent Facilitation.

Uczestniczył w ponad 300 godzinach warsztatowych prowadzonych przez międzynarodowych trenerów NVC takich jak: Miki Kashtan, Ewa Orłowska, Anna Mills, Joanna Berendt, Agnieszka Pietlicka,John Kinyon, Ike Lasater.

Uczestniczy w grupach praktykujących facylitację Kręgów Naprawczych.
Brał udział w warsztacie podstawowym dotyczącym idei i facylitacji Kręgów Naprawczych (Restorative Circles by Dominic Barter) prowadzonych przez Tomasza Bagińskiego.

Swoją wiedzę dotyczącą komunikacji integruje z praktyką w życiu prywatnym i zawodowym budując relacje oparte na wzajemnym kontakcie, zrozumieniu i dostrzeganiu potrzeb.

Inżynier lotnictwa, informatyk.
Prywatnie – mąż, 'trudny mężczyzna' w transformacji, smakosz kawy.

 

Anna Witkowska – Mediatorka, od dwudziestu lat jest społecznym kuratorem rodzinnym.

tel. 500 710 642,
anna@naszaprzestrzen.com

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego, w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku. 

Odbyła:

Szkolenie z mediacji rodzinnej, cywilnej, gospodarczej.

Szkolenie „Praca z rodziną dotkniętą przemocą” (organizowane przez Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych, Akademia CSKS)

Szkolenie „W pętli bezsilności. Technika błędnych kół pracy z parą, rodziną”.

Seminarium pn. „Mediacja rodzinna” organizowane w ramach projektu „Kocham ! Rozmawiam !”.

Intensywny Kurs Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta, prowadzony w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence.

Szkolenie z Komunikacji interpersonalnej i komunikacji asertywnej.

Ukończyła staż mediacyjny w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu.