Zatwierdzanie spotkania

Spotkanie zostało potwierdzone.